امروز ۷ آذرماه ۱۴۰۲ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تامین سرمایه دماوند با حضور بیش از ۹۶ درصد سهامداران برگزار شد. گزارش نبض بورس از این مجمع را بخوانید.