بانک مرکزی با تعیین شرط جدیدی، اعلام کرد: ارائه دسته چک ها به متقاضیان تا پایان این ماه فقط با ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان امکانپذیر خواهد بود.