در ادامه بررسی صندوق های مختلف، امروز قصد داریم تا به بررسی آیتم ها و فاکتورهای مهم در انتخاب یک صندوق طلای مناسب بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه یک صندوق طلای مناسب انتخاب کنیم؟