شرکت زر فارما زیر مجموعه گروه زر، نماینده ایران در بزرگترین نمایشگاه صنعت داروی مسکو است که از ۳۰ آبان به مدت چهار روز برگزار می‌شود.