قیمت جدید دولتی لاستیک های بارز برای توزیع در بازار و فروش به مصرف کننده اطلاع رسانی شد.

قیمت جدید دولتی لاستیک های بارز برای توزیع در بازار و فروش به مصرف کننده اطلاع رسانی شد.

جزئیات قیمت:

لاستیک بارز سایز قیمت یک حلقه
(تومان)
لاستیک بارز 175/70/13 852.066
لاستیک بارز 185/65/14 980.792
لاستیک بارز 185.65.15 1.055.488
لاستیک بارز 205/60/14 1.113.860
لاستیک بارز 165/65/13 747.274
لاستیک بارز 175/60/13 793.978
لاستیک بارز 185/65/14 980.792
لاستیک بارز 185/65/15 1.055.490
لاستیک بارز 205/50/16 1.554.479

 

منبع خبر را اینجا ببینید