مدیرعامل گروه مالی صباتأمین از قطعی شدن انتقال نماد این شرکت ۱۱.۵ هزار میلیارد تومانی از فرابورس به بورس خبر داد و ابراز امیدواری کرد این رویداد مهم نیمه اول آذر به سرانجام برسد.