اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده اصلاحیه شرکت ریل گردش ایرانیان