امروز ۲۵ آبان ۱۴۰۲؛ نرخ حواله بازرگانی دلار به ۳۷ هزار و ۷۴۲ تومان و نرخ اسکناس دلار برای ارز‌های خدماتی ۴۱ هزار و ۵۱۶ تومان کشف قیمت شده است که نسبت به روز کاری قبل، بازهم افزایش قیمت دارد.