بسیاری از کارشناسان معتقدند که عرضه خودرو در بورس کالا راهی برای شکستن قیمت‌گذاری دستوری است. اما دیگر خبری از عرضه خودروهای داخلی به بازار بورس به گوش نمی‌رسد. با توجه به اینکه مدتی است بحث صندوق‌های بخشی مطرح است، آیا صندوق‌ خودرویی را می‌توان به‌عنوان یک جایگزین و فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری در گروه سهام خودرویی در نظر گرفت؟