صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب را در این مطلب می خوانید.