عملکرد فصلی ۲۰ شرکت سیمانی طی ۶ فصل گذشته شامل میزان فروش و سود خالص هر سهم از سوی کارشناس بازارهای مالی اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، کاظم نادرعلی، عملکرد فصلی 20 شرکت سیمانی طی 6 فصل گذشته شامل میزان فروش و سود خالص هر سهم را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

عملکرد 6 فصل قبل 20 شرکت سیمانی

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام

«مشاهده متن کامل خبر»