وزارت راه و شهرسازی آمار قیمت مسکن در شهریور ماه را اعلام کرد و براساس این گزارش قیمت مسکن در شهر تهران طی شهریور ماه، 0.6درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، قیمت مسکن در تهران 0.6درصد کاهش یافت؛ این آماری است که توسط وزارت راه و شهرسازی آن هم پس از ماه‌ها منتشر شده است. براساس این گزارش، قیمت مسکن در تهران در برخی مناطق افزایشی و در دیگر مناطق کاهشی بوده است و به طور کل، قیمت مسکن در شهر تهران 0.6درصد کاهش یافته است.

براین اساس، قیمت مسکن در منطقه یک، چهار، شش، هفت، یازده، دوازده، چهارده، پانزده، شانزده، هفده، نوزده، بیست و بیست و یک افزایشی و در دیگر مناطق کاهشی بوده است.

بیشترین افزایش قیمت مسکن در مناطق 11 و 12 رخ داده و این مناطق افزایشی 9درصدی را ثبت کردند. همچنین منطقه 22 نیز با ثبت کاهش قیمت 22درصدی، رکورددار کاهش قیمت مسکن در شهریور ماه بوده است.

قیمت مسکن در تهران کاهش یافت؟ / بیشترین کاهش قیمت مسکن در کدام مناطق اتفاق افتاد؟

البته نکته قابل توجه در این گزارش این است که همچنان قیمت مسکن در تهران اعلام نشده و به انتشار درصد میزان و افزایش قیمت‌ها بسنده شده است.