بنای ما در دوره جدید سازمان امور مالیاتی کشور این است که نگاه ما باید به فعالین اقتصادی خصوصا فعالین بزرگ، به عنوان یک شریک راهبردی باشد. ما اگر به عنوان یک شریک راهبردی عمل نکنیم و بر سر کار آنان مانع ایجاد کنیم، خودمان متضرر می‌شویم.

به گزارش اقتصادآنلاین، هادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی گفت: ما باید موانع را رفع و مسیر را هموار کنیم. برای رسیدن به این مسیر باید فرایند مالیات گرفتن را سیستمی کنیم. اگرچه نسبت به قبل در این حوزه پیشرفت داشتیم، اما نظام مالیاتی ما هنوز سنتی است و باید به سمت اخذ سیستمی مالیات برویم.

سبحانیان افزود: ظرفیت‌های قانونی این موضوع هم دیده شده و امروز بکی از قوانین مترفی ما، اجرای بدون تمایل قانون است. البته در این مسیر نیازمند همراهی جدی همه آحاد هستیم.

وی خاطرنشان کرد: به نظر من اجرای این قانون کمک به خود فعالین اقتصادی است و سبب میشود اگر اجحافی صورت میگیرد، با سیستمی شدن فرایند شناسایی و اخذ مالیات، از بین برود.

رییس سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: یکی دیگر از راهبردهای ما در سازمان، تکریم مودیان است. وظیفه ماست که به عنوان سازمان اخذ مالیات، در جهت تکریم مودیان گام‌های مناسب برداریم و مهم‌ترین کاری که می‌توان کرد، اموزش مودیان است.

آمادگی سازمان امور مالیاتی با تشکیل جلسات مداوم با فعالان اقتصادی

هادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: ما بین مدیران خود مسابقه ایجاد کردیم که باید در بین فعالین اقتصادی حضور داشته باشند و سوالات آنان را پاسخ دهند. ما نباید فقط آموزش‌ها را محدود به یک کلاس اموزش کنیم. معتقدیم اگر دولت میزان مالیات را به موجب قوانین بودجه افزایش میدهد، باید خدمت رسانی خود را نیز افزایش دهیم و یکی از مولفه‌های چنین کاری این است که پاسخگوی همه باشیم. وقتی مودی می‌خواهد پول بدهد، مهم است به مودی احترام گذاشته شود. برخی ساختمان‌های سازمان در شان فعالان اقتصادی نیست. وظیفه سازمان ماست که حتی سازمان‌ها به نحوی باشند که در شان فعالان اقتصادی باشند.

سبحانیان گفت: قطعا تشکیل جلسات با فعالان بزرگ اقتصادی، مفید خواهد بود. ما این کار را با مجمع کارآفرینان انجام میدهیم و معتقدیم فعال اقتصادی بزرگی که مالیات قابل توجهی میدهد باید خط سبز و خط ویژه داشته باشد و جلسات مداوم داشته باشیم که سوالات آنان را پاسخ دهیم.

رییس سازمان امور مالیاتی بیان کرد: سامانه مودیان یک قانونی بسیار مترقی است و باید زمانی برای بلوغ آن صرف کنیم. نمیتوانیم بگوییم قانون سامانه مودیان در مقطعی از زمان به بلوغ صد در صد می‌رسد. کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که به این شکل، قانون سامانه مودیان را اجرا کند.

وی افزود: بنای ما بر این است که امر فعالین اقتصادی را حداکثری تسهیل کنیم. برای من روشن است که وقت فعال اقتصادی گران بهاست و نباید در سازمان‌های مختلف هدر برود.

سبحانیان خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها باید سیاست‌های خود را پیش بینی پذیر کنند. گاهی ممکن است بخشنامه‌هایی از سمت ما نوشته شود که ایراد داشته باشد؛ حتما باید از نظر فعالان اقتصادی استفاده کنیم. بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی وحی منزل نیست؛ ممکن است قبلا بخشنامه‌ای صادر شده باشد که امروز نیاز است اصلاح شود. بنابراین اصراری به بخشنامه‌های قبل نداریم.

رییس سازمان مالیاتی گفت: سرعت استرداد ارزش افزوده افزایش یافته و شاید مطلوب فعالان اقتصادی نباشد اما تمام تلاش خود را میکنیم و تلاش داریم مسیر سبز برای فعالان اقتصادی ایجاد کنیم. یکی از مزایای اجرای قانون سامانه مودیان همین است که اگر افراد در این سامانه تکالیف خود را عمل کنند هم رسیدگی‌ها سریع انجام می‌شود و هم استرداد به سرعت انجام می‌گیرد.

صرفا به دنبال راه اندازی سامانه جدید نیستیم؛ سامانه های دیگر سازمان باید اصلاح شوند/ نباید فقط افراد شناسنامه‌دار و شفاف را نقره داغ کنیم/ تعداد مودیانی که شناسایی کردیم در دو سال گذشته دو برابر شده است

هادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: هر گامی که برمی‌داریم به موجب قانون است و در خصوص رسیدگی به اظهارنامه‌ها تلاش ما بر سیستمی کردن فرایند است. پارادایم حاکم بر قانون سامانه مودیان، صحت صحبت‌های مودی است که بسیار پارادایم خوبی است و به فعال اقتصادی کمک می‌کند.

سبحانیان افزود: تلاش ما بر این است با شرایط فعلی هم بسیاری از اظهارنامه‌ها را بدون ورود به رسیدگی آنان نهایی کنیم. حجم بسیار بالای پرونده‌ها، حکم میکند که به سمت قطعی کردن بسیاری از پرونده‌ها برویم. برنامه جدی داریم که سامانه‌های خود را اصلاح و به روز کنیم. برخی از نواقصی که وجود داشت در ادارات ما وجود دارد و شبانه روز برای رفع نواقص تلاش داریم. صرفا به دنبال راه اندازی سامانه جدید نیستیم؛ سامانه های دیگر سازمان باید اصلاح شوند.

وی تصریح کرد: تمرکز ما اکنون بر فراریان مالیاتی و شناسایی مودیان جدید است. افزایشی که در درامدهای مالیاتی داده میشود باید از مسیر شناسایی مودیان جدید باشد. نباید فقط افراد شناسنامه‌دار و شفاف را نقره داغ کنیم. به دنبال شناسایی افراد جدید هستیم. تعداد مودیانی که شناسایی کردیم در دو سال گذشته دو برابر شده است.