گروه گسترش نفت و گاز پارسیان از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از محل سود انباشته خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان از برنامه افزایش سرمایه 200 درصدی از محل سود انباشته خبر داد.

بر اساس این گزارش، “پارسان” در نظر دارد سرمایه فعلی را از 4.05 به 12.1 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی اعمال خواهد شد.