مصباحی مقدم گفت: با همت شورا عالی بورس سرمایه سهامداران خرد بیمه شد.

مشاهده ویدئو