میانگین بازدهی سهام ۶.۲ درصدی صنعت غذایی / جدول + معرفی ۳ شرکت برتر

میانگین بازدهی سهام ۴۴ شرکت بورسی و فرابورسی حاضر در صنعت غذایی در ششمین ماه سال به ۶.۱۹ درصد رسید.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شاخص بورس در شهریور از یک میلیون و 952 به دو میلیون و 128 هزار واحد رسید که حکایت از رشد 9 درصدی دارد اما بازدهی صنعت غذایی کمتر بود.

براساس این گزارش، 44 شرکت بورسی و فرابورسی حاضر در این صنعت که در 10 طبقه در این دوره باز و سهام این تعداد در حال داد و ستد بود ، میانگین بازدهی 6.19 درصدی را به ثبت رساندند.

در میان این فهرست، شرکت نیلی صنعت کرمان با زیان سهام 9 درصدی بدترین عملکرد را داشت اما پاکدیس با 20.25 درصد بیشترین بازدهی را کسب کرد. همچنین دو شرکت پگاه فارس و لبنیات پاک با بازدهی 20 و 18.96 درصدی در پله دوم و سوم بیشترین بازدهی ایستادند.

بازدهی شهریور سهام 44 شرکت غذایی