بانک سرمایه با تکذیب شایعه انحلال اعلام کرد: منتظر نظر بانک مرکزی در مورد برنامه احیا با رویکرد برون رفت از وضعیت فعلی است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک سرمایه از تهیه برنامه احیا با رویکرد برون رفت از وضعیت موجود و انتظار برای اعلام حصول نتیجه از سوی بانک مرکزی خبر داد و برای دو روز کاری با توقف نما روبرو شد.

بر اساس این گزارش، “سمایه” اعلام کرد: با هماهنگی بانک مرکزی نسبت به تهیه برنامه احیاء با رویکرد برون رفت از وضعیت موجود اقدام شده که پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان بانک و تبادل نظر، بانک در انتظار حصول نتیجه و پاسخ بانک مرکزی است. لذا به محض دریافت اطلاعات جدید از طریق سامانه کدال افشا خواهد شد.

ضمناً مدیر نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی گمانه زنی برخی سایت ها و کانال های خبری در مورد تعیین تکلیف یک بانک و سه موسسه را تکذیب کرد.