بانک مرکزی رقم دقیق منابع ارزی آزاد شده از کره جنوبی و محل استفاده از این وجوه را اعلام کرد که به حساب ۵ بانک بورسی و یک بانک دولتی واریز شده است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی بعد از مدت ها دوری از شبکه های اجتماعی، درباره موارد استفاده از منابع ارزی آزاد شده، اعلام کرد: منابع ارزی آزاد شده از کره جنوبی که 5 میلیون و 573 هزار و 492 یورو بوده در حساب شش بانک ایرانی در قطر فعال است.

طبق تاکید رئیس‌کل بانک مرکزی، کلیه منابع مربوطه، جزو ذخایر ارزی بانک مرکزی و پشتوانه ریال هستند و بنا به مصالح ملی و در جهت تقویت ریال استفاده می‌شود.

براساس این گزارش، منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی در حالی بعداز ماه ها مذاکره و رفت و آمد و با فرایندی پیچیده و با نظارت آمریکا، آزاد شد که در این رویداد 5 بانک بورسی پاسارگاد، کارآفرین، گردشگری و شهر به همراه بانک دولتی کشاوزی در دو بانک قطری الدوخان و الاهلی حساب باز کردند تا۵.۵ میلیارد یورو به حساب این بانک‌ها واریز شود.