تصمیم جدید دولت برای نرخ خوراک پتروشیمی ها موجب بازگشت اعتماد به بازار سهام می شود اما نمی توان انتظار رشد شارپی را داشت. «مشاهده متن کامل خبر»