زمان ورود به بورس است؟ تاریخ چاپ: محمدرضا اعلاباف /تحلیلگر بازارهای مالی همبستگی بازار سرمایه با پارامترهای بنیادین در بازه زمانی کوتاه‌مدت پایین است؛ به این معنی که در بازه کوتاه‌مدت آنچه بیش از پارامترهای بنیادین موثر در بازار و موارد کلان اقتصادی جهت حرکت را تعیین می‌کند در واقع جریان پول است. به بیان دیگر این جابه‌جایی سرمایه میان بازارها و جدال عرضه و تقاضاست که در کوتاه‌مدت جهت نوسانات بازار را تعیین می‌کند. پس در بررسی روند فعلی بیشتر از پارامترهای بنیادین باید به این موضوعات توجه کنیم و وزن بیشتری به اخبار روز، گزارش‌های منتشرشده و تحولاتی که در سطح کلان در صنایع رخ می دهد بدهیم. «مشاهده متن کامل خبر»