اقتصادنیوز: در هفته‌ اخیر روند خروج سرمایه از بورس تهران تداوم شد و نسبت به هفته پیشین افزایش یافت.

به گزارش اقتصادنیوز ، در این هفته شاهد تداوم خروج پول حقیقی بودیم و در تمامی روزهای هفته خروج سرمایه ثبت شد. روز شنبه 558 میلیارد تومان خارج شد. رقم خروج پول حقیقی در روز یکشنبه 433 میلیارد تومان و روز دوشنبه 293 میلیارد تومان خارج شد. روز سه‌شنبه نیز رقم پول خروجی 701میلیارد تومان بود. روز چهارشنبه 159 میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد.

در مجموع کل هفته 2 هزار و 144 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 429 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته گذشته 10 درصد بیشتر است.

بیشترین خروج پول حقیقی در تمامی روزهای هفته به وبملت تعلق داشت. روز شنبه پس از وبملت، نمادهای وآیند، فولاد، فملی، شتران و شپنا در رتبه‌های بعدی بودند. در مقابل نمادهای ریشمک، ثشرق و اردستان بیشترین ورود پول را داشتند.

روز یکشنبه نیز پس از وبملت، وآیند، خساپا، شستا و خودرو در رتبه‌های بعدی بودند. در مقابل بازرگام، بمولد و ثاخت بیشترین ورود را ثبت کردند. روز دوشنبه نیز نمادهای ثفارس، خساپا و خودرو در رده‌های بعدی خروج پول پس از وبملت قرار داشتند. در سوی دیگر، نمادهای بمولد، فسوژ و غاذر بیشترین ورود را داشتند. روز سه‌شنبه وبملت، وشهر، شستا، خاور و فملی بیشترین خروج سرمایه حقیقی را داشت و در مقابل حتاید، ودی و غمایه بیشترین ورود را ثبت کردند.

در روز چهارشنبه وبملت برای هشتمین روز متوالی بیشترین خروج را داشت. تاپیکو، شستا، گلدیرا و حشکوه نیز در رده‌های بعدی بودند. در سوی دیگر، تاصیکو، ودی، غمایه، شبندر و قشهد بیشترین ورود را داشتند.

بورس

«مشاهده متن کامل خبر»