۵ شرکت بورسی و فرابورسی، مجوز افزایش سرمایه ۱۲۵، ۸۰۹، ۱۷۲، ۱۸۶ و ۶۳ درصدی را از دو محل سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، 5 شرکت رینگ سازی مشهد، صبا فولاد خلیج فارس، کیا الکترود شرق، رایان هم افزا و سرمایه گذاری توسعه ملی به ترتیب مجوز افزایش سرمایه 125، 809، 172، 186 و 63 درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

بر اساس این گزارش، "خرینگ" سرمایه فعلی را از 44.5 به 100 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای اصلاح ساختار مالی و استفاده از مزایای تخفیف مالیاتی قانون بودجه اعمال می شود.

سرمایه فعلی "فصبا" از 550 میلیارد به 5 هزار میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی برای اجرایِ طرحِ احداث واحد احیای مستقیم با ظرفیت سالیانه 1.76 میلیون تن بریکت گرم صرف می شود.

همچنین "کیا" سرمایه فعلی را از 22 به 60 میلیارد تومان می رساند. 26.4 میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و 11.5 میلیارد تومان دیگر از محل سود انباشته برای اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد جهت تأمین سرمایه در گردش اعمال می شود.

سرمایه فعلی "رافزا" از 35 به 100 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی برای اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه ای انجام شده، صرف می شود.

در این میان، "وتوسم" سرمایه فعلی را از 800 میلیارد به 1.3 هزار میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام

«مشاهده متن کامل خبر»