فرابورس فهرست طبقه بندی ۵ شرکت های انتقالی از بازار دوم به اول و بر عکس به همراه یک شرکت دارای مهلت احراز شرایط بازار اول را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فرابورس در تصمیمی جدید، طبقه بندی پنج شرکت حاضر در بازارهای اول و دوم این بورس تغییر یافت.

– شرکت های پذیرفته شده در بازار دوم به شرح ذیل حائز کلیه شرایط مورد بررسی بوده و به بازار اول فرابورس منتقل می شوند.

– به شرکت های پذیرفته شده در بازار اول فرابورس به شرح ذیل که فاقد یک یا تعدادی از شروط هستند حداکثر 12 ماه مهلت داده می شود شرایط ابقا در بازار اول فرابورس را بدست آورند. در صورت عدم احراز این شرایط در تاریخ طبقه بندی بعدی، شرکت ها به بازار دوم فرابورس منتقل خواهند شد.

– با اتمام مهلت اعطا شده به شرکت هایی که در بررسی های سال 1401 فاقد یک یا تعدادی از شروط ذکر شده در بازار اول بوده ، نماد شرکت ذیل به دلیل عدم احراز شرایط ابقا در بازار اول به بازار دوم فرابورس منتقل می شود. زمان انتقال نماد شرکت های ذکر شده از بازار دوم به اول و بالعکس، اطلاع رسانی خواهد شد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام

«مشاهده متن کامل خبر»