یک کارشناس بازار سرمایه گفت: پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام می‌تواند با مشوق مالیاتی و تضمین درآمد توجیه‌پذیر شود، تا زمانی که نرخ بازده سرمایه‌گذاری نسبت به سایر بخش‌ها تامین نشود، سرمایه‌گذار خصوصی به پروژه‌های ناتمام ورود نخواهد کرد. «مشاهده متن کامل خبر»