مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق گفت: در سال ۱۴۰۲ توسعه بورس برق برای مشترکان بالای یک مگاوات فعال خواهد شد. با این اقدام تقریبا یک سوم از میزان برق مصرفی کشور از طریق بورس معامله می‌شود و نیروگاه‌ها و مشترکان می‌توانند به صورت مستقیم با یکدیگر تبادل انرژی کنند. «مشاهده متن کامل خبر»