وزیر صنعت با اعلام رشد ۱۱.۶ درصدی بخش صنعت در پاییز سال قبل، مدعی شد وضعیت تولید و صنعت امیدوار کننده بوده و نسبت به قبل شرایط بهتری دارد! «مشاهده متن کامل خبر»