صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه

متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری مهم‌ترین شاخص یک استراتژی موفق مالی است. در بازار بورس هم، سهامداران می‌توانند به روش‌های مختلف برای به دست آوردن سود بیشتر، تلاش کنند. یکی از بهترین روش‌ها برای این کار، انتخاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری است.