صندوق های مختلط در بازار سرمایه

در این ویدئو تصمیم داریم تا به موضوع صندوق مختلط در بازار بورس بپردازیم.یکی از مهمترین معیارهای انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری، میزان ریسک‌پذیری سهامدار است. در ویدئوهای قبلی توضیح دادیم که صندوق سهامی مناسب افراد ریسک‌پذیر و صندوق درآمد ثابت مناسب افراد ریسک‌گریز بازار سرمایه است.