حجم معاملات، ارزش معاملات و ارزش بازار سهم در بورس

در این ویدئو حجم معاملات, ارزش معاملات و ارزش بازار یک سهم در سایت tsetmc.com توضیح داده ام.