خط روند در تحلیل تکنیکال

خط روند یکی از مهم ترین اصطلاحات رایج بورسی است که سرمایه گذاری پیش شروع معاملات خود می بایست ان را فرا گیرد.