تفاوت بورس و فرابورس

تفاوت بورس و فرابورس از سوالاتی بود که بسیاری از افراد همیشه در کلاس‌های ورود به بازار بورس می‌پرسند. فرابورس ابزارهای بیشتری نسبت به بورس در دل خودش دارد. انواع اوراق با درآمد ثابت، صندوق‌های سرمایه گذاری مختلف از ابزارهای فرابورس هستند.