نکات مهم در استفاده از P/E صنایع

یکی از روش‌های متداول برای ارزیابی ارزندگی سهام یک شرکت، بررسی مقدار P/E و مقایسه آن با میزان P/E میانگین گروه است. در این ویدئو با P/E گروه و نحوه استفاده از آن آشنا می‌شوید.