نحوه تحلیل نسبت به P/E

به‌نظر شما سهام با P/E پایین بهتره یا بالا؟!

در این ویدئو با فاکتورهای موثر بر P/E شرکت‌ها و نحوه تحلیل براساس آن آشنا می‌شوید.