نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها

صندوق‌ها از نظر نحوه سرمایه‌گذاری به دو گروه صندوق قابل معامله (ETF) و صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال واحد تقسیم می‌شوند. در این ویدئو با نحوه سرمایه‌گذاری در انواع صندوق‌ها آشنا می‌شوید.