انواع P/E در بورس

با توجه به نحوه محاسبه EPS‌، مقدار P/E شرکت‌ها می‌تواند متفاوت باشد. برای استفاده درست از این نسبت مالی باید با انواع روش‌های محاسبه P/E و تفاوت‌های آن‌ها آشنا باشید. در این ویدئو با انواع روش‌های محاسبه این نسبت مالی آشنا می‌شوید.