صورت‌های مالی تلفیقی

بررسی صورت‌های مالی هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ که مالک تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک‌تر هستند، به تنهایی برای سنجش ارزشندگی آن مجموعه‌ها کافی نیست. در این شرکت‌ها علاوه بر صورت‌های مالی عادی، صورت‌های مالی تلفیقی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.