محاسبه قیمت سهام بعد از افزایش سرمایه

بعد از افزایش سرمایه شرکت‌ها، متناسب با نوع و درصد افزایش سرمایه، قیمت سهم کاهش پیدا می‌کنه.
تو این ویدئو درباره فرمول و نحوه محاسبه قیمت سهام بعد از افزایش سرمایه صحبت کردیم.