صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد مثل یک پرینت حساب بانکی، به ما نشون می‌ده که پول‌های ورودی و خروجی به شرکت برای چه اموری خرج شدن.