اهرم مالی در بازار آتی چگونه کار می‌کند ؟

اهرم مالی یکی از مهم‌ترین و جذاب‌ترین مزایای قراردادهای آتی است. با وجود اهرم در معاملات آتی می‌توان با چندین برابر سرمایه معامله کرد و به سود بیشتری دست یافت.