پذیره‌نویسی چه تفاوتی با عرضه اولیه دارد؟

عرضه اولیه و پذیره‌نویسی دو روش تامین مالی شرکت‌ها هستن که تفاوت‌هایی با هم دارن. آشنایی با این دو روش تامین مالی شرکت‌ها

قبل از خرید عرضه اولیه یا شرکت در پذیره‌نویسی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟