صندوق مختلط چه تفاوتی با سایر صندوق‌ها دارد ؟

صندوق‌های مختلط، گزینه جذاب سرمایه‌گذاری برای افرادی است که تمایل به کسب بازدهی بیشتر از سود بانکی دارند و در‌عین‌حال نمی‌خواهند ریسک سرمایه‌گذاری‌شان مانند بازار سهام باشد.