دلیل ارزندگی صندوق سهامی چیست؟

چطور بدون دانش تحلیلی و صرف وقت، سرمایه‌گذاری سود‌آوری در بورس داشته باشیم؟ صندوق‌های سهامی بهترین گزینه برای افراد ریسک‌پذیری هستن که وقت و دانش کافی برای سرمایه‌گذاری در بورس ندارن. معرفی صندوق‌های سهامی و نحوه سرمایه‌گذاری در آن‌ها