برترین گزارشات ماهانه بورس آبان 1401

در این ویدیو به بررسی برترین گزارشات ماهانه شرکت های بورسی (مهر و آبان 1401) با استفاده از نرم افزار مربوطه می پردازیم . بدین صورت که اگر شرکتی بتواند فروش کل بسیار خوبی در فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته باشد ، می توان امیدوار بود که گزارش فصلی خوبی خواهد داد .