آشنایی با سایت کدال و کاربردهای آن

بهترین منبع برای دریافت اطلاعات مالی و سودآوری شرکت‌ها، سایت کدال هستش. تو این ویدئو با این سایت و کاربردهاش آشنا می‌شیم.