ارزش جایگزینی (Replacement value) به هزینه‌ها و مخارجی می‌گویند که باید برای ساخت یا خرید یک کالای کاملا مشابه با دارایی فعلی پرداخت کنیم. یکی از روش‌های ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها ارزش جایگزینی است.