افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها

شرکت‌ها چطور اثرات تورم و تغییرات قیمت را در صورت‌های مالی خود اعمال می‌کنند؟

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها