تفاوت حراج پیوسته و حراج ناپیوسته چیست ؟

چه زمانی سهم‌ها بیشتر از دامنه مجاز روزانه صف خرید و فروش میشن؟ تفاوت دو روش معاملاتی حراج پیوسته و حراج ناپیوسته