گواهی سپرده کالایی چیست؟

گواهی سپرده کالایی، یکی از ارزشمندترین‌ ابزارهای سرمایه‌گذاری است. آشنایی با گواهی سپرده کالایی و مزایای آن