حجم مبنا

چرا قیمت پایانی بعضی از سهم‌ها با وجود صف خرید 5 درصد رشد نمی‌کند؟ حجم مبنا و تأثیر آن بر قیمت پایانی