صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله

صندوق قابل معامله(ETF)، رایج‌ترین نوع صندوق در بازارهای مالی آشنایی با صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله